Priėmimas
2022-04-11

KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO
MUZIKOS MOKYKLA
 
2022-2023 metais
 
KVIEČIA MOKYTIS
 

fortepijono, estradinio, chorinio ir solinio dainavimo, smuiko, violončelės, gitaros, fleitos, klarneto, trimito, valtornos, obojaus, tūbos, saksofono, mušamųjų instrumentų, akordeono, kanklių, birbynės specialybių ir ankstyvojo muzikinio ugdymo grupėje.
Į ankstyvojo ugdymo grupę priimami 5-6 metų vaikai.

Dokumentai
tėvų prašymas, gimimo liudijimo ar paso ( tapatybės kortelės ) kopija

Dokumentus ir prašymus siųskite nuo 2022 m. gegužės 2 d. iki 26 d. el. paštu a.kacanauskas@gmail.com

Stojamieji egzaminai numatomi gegužės 30 ir 31 dienomis.
 
Mokyklos adresas  -  Aušros g. 32,  tel. 73 14 37, 79 69 50,
                                                   

Nuorodos