Priėmimas
2021-06-05

KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO
MUZIKOS MOKYKLA
 
2021-2022 metais
 
KVIEČIA MOKYTIS
 

fortepijono, estradinio, chorinio ir solinio dainavimo, smuiko, violončelės, gitaros, fleitos, klarneto, trimito, valtornos, obojaus, tūbos, saksofono, mušamųjų instrumentų, akordeono, kanklių, birbynės specialybių ir ankstyvojo muzikinio ugdymo grupėje.
Į ankstyvojo ugdymo grupę priimami 5-6 metų vaikai.

Dokumentai
tėvų prašymas, gimimo liudijimo kopija )

Dokumentus ir prašymus siųskite el. paštu a.kacanauskas@gmail.com

Mokyklos adresas  -  Aušros g. 32,  tel. 73 14 37, 79 69 50,
                                                   

Nuorodos