Priėmimas
2020-07-02

KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO
MUZIKOS MOKYKLA
 
2020-2021 metais
 
KVIEČIA MOKYTIS
 
Pavėlavę ir norintys mokytis dokumentus ir prašymus siųskite el. paštu a.kacanauskas@gmail.com
 
Dokumentai
tėvų prašymas, gimimo liudijimo kopija )

Dokumentai priimami iki rugpjūčio 28 d.

Konsultuoja priėmimo klausimais mokytoja ekspertė Birutė Rušėnienė - 8-614-81662
Mokyklos adresas  -  Aušros g. 32,  tel. 73 14 37, 79 69 50      

 
 
KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO
MUZIKOS MOKYKLA
 
2020-2021 metais
 
KVIEČIA MOKYTIS
 
fortepijono, estradinio, chorinio ir solinio dainavimo, smuiko, violončelės, gitaros, fleitos, klarneto, trimito, valtornos, obojaus, tūbos, saksofono, mušamųjų instrumentų, akordeono, kanklių, birbynės specialybių ir ankstyvojo muzikinio ugdymo grupėje.
 
Dokumentai
tėvų prašymas, gimimo liudijimo kopija )

Dokumentai priimami nuo gegužės 4 d. iki gegužės 28 d.

Dokumentus ir prašymus siųskite el. paštu a.kacanauskas@gmail.com
Konsultuoja priėmimo klausimais mokytoja ekspertė Birutė Rušėnienė - 8-614-81662

Stojamieji egzaminai numatomi birželio mėnesį. Informaciją paskelbsime gegužės mėnesį.

Mokyklos adresas  -  Aušros g. 32,  tel. 73 14 37, 79 69 50,
                                                   

Nuorodos