Finansinių ataskaitų rinkiniai
2022-11-03

2022 METŲ III KETVIRTIS

2022 METŲ II KETVIRTIS

2022 METŲ I KETVIRTIS

2021 METŲ ( METINIS )

2021 METŲ III KETVIRTIS

2021 METŲ II KETVIRTIS

2021 METŲ I KETVIRTIS

2020 METŲ ( METINIS )

2020 METŲ III KETVIRTIS

2020 METŲ II KETVIRTIS

2020 METŲ I KETVIRTIS

2019 METŲ ( METINIS )

2019 METŲ III KETVIRTIS

2019 METŲ II KETVIRTIS

2019 METŲ I KETVIRTIS

2018 METŲ ( METINIS )

2018 METŲ III KETVIRTIS

1. Aiškinamasis raštas;

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis;

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis;

4. Aiškinamojo rašto 4-as priedas pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

 

2018 METŲ II KETVIRTIS

1. Aiškinamasis raštas;

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis;

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis;

4. Aiškinamojo rašto 4-as priedas pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis.

 

2018 METŲ I KETVIRTIS

1. Aiškinamasis raštas;

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis;

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis;

4. Aiškinamojo rašto 4-as priedas pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis.

 

2017 METŲ ( METINIS )

1. Aiškinamasis raštas;

2. Finansinės būklės ataskaita ( 2-ojo VSAFAS 2 priedas );

3. Veiklos rezultatų ataskaita ( 3-iojo VSAFAS 2 priedas );

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita ( 4-ojo VSAFAS 1 priedas );

5. Pinigų srautų ataskaita ( 5-ojo VSAFAS 2 priedas );

6. Kitos finansinių ataskaitų formos, nustatytos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose

 

2017 METŲ III KETVIRTIS

1. Aiškinamasis raštas;

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis;

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis;

4. Aiškinamojo rašto 4-as priedas pagal 2017 m.rugsėjo 30 d. duomenis.

 

2017 METŲ II KETVIRTIS

1. Aiškinamasis raštas;

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis;

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis;

4. Aiškinamojo rašto 4-as priedas pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis.

 

2017 METŲ I KETVIRTIS

1. Aiškinamasis raštas;

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis;

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis;

4. Aiškinamojo rašto 4-as priedas pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis.

 

2016 METŲ ( METINIS )

1. Aiškinamasis raštas;

2. Finansinės būklės ataskaita ( 2-ojo VSAFAS 2 priedas );

3. Veiklos rezultatų ataskaita ( 3-iojo VSAFAS 2 priedas );

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita ( 4-ojo VSAFAS 1 priedas );

5. Pinigų srautų ataskaita ( 5-ojo VSAFAS 2 priedas );

6. Kitos finansinių ataskaitų formos, nustatytos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose

 

2016 METŲ III KETVIRTIS

1. Aiškinamasis raštas;

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis;

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis;

4. Aiškinamojo rašto 4-as priedas pagal 2016 m.rugsėjo 30 d. duomenis.

 

2016 METŲ II KETVIRTIS

1. Aiškinamasis raštas;

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis;

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis;

4. Aiškinamojo rašto 4-as priedas pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis.

 

2016 METŲ I KETVIRTIS

1. Aiškinamasis raštas;

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis;

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis;

4. Aiškinamojo rašto 4-as priedas pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis.

 

 

Nuorodos