Tvarkos
2023-01-16

Finansų kontrolės taisyklės; (0.18 MB)
Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto prevencijos taisyklės (3.78 MB)
Skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo tvarkos aprašas (0.11 MB)
Darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklės (0.23 MB)
Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (7.38 MB)
Dėl nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (ne)dėvėjimo; (0.94 MB)
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės (0.16 MB)
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės (0.33 MB)
Vidaus kontrolės tvarkos aprašas (0.2 MB)
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (0.13 MB)
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės (0.19 MB)
Lankomumo tvarkos aprašas (0.12 MB)
Mokyklos bendruomenės etikos kodeksas (0.15 MB)
Pamokų pavadavimo tvarkos aprašas (0.12 MB)
Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu esant ypatingoms aplinkybėms tvarkos aprašas (0.15 MB)
Vidaus darbo tvarkos taisyklės (0.28 MB)
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos lankymo tvarka (0.05 MB)
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (0.07 MB)
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (0.12 MB)
Ugdymo turinio ir procesų stebėsenos tvarkos aprašas (0.09 MB)
Bendruomenės skatinimo tvarkos aprašas (0.03 MB)
Darbo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (0.04 MB)
Bendradarbiavimo su tėvais tvarkos aprašas (0.04 MB)
Internetinės svetainės privatumo politika (0.05 MB)
Informacinių ir komunikacijų technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka (0.99 MB)
Lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarka (1.74 MB)
Mokinių elgesio taisyklės (0.77 MB)
Pašalinių asmenų lankymosi mokykloje tvarka (0.42 MB)
Nuorodos