Ugdymo planas
2023-01-20

 1. Mokslo metų pradžia derinama prie mokslo metų pradžios bendrojo lavinimo mokyklose.
 2. Mokslo metų trukmė yra 34 savaitės.
 3. Vasaros atostogos ne trumpesnės kaip 2 mėn.
 4. Mokslo metai pradedami rugsėjo 1 d., baigiami gegužės 31 d.
 5. Į mokslo metų trukmę įskaitomos valstybės nustatytos švenčių dienos ( sausio 1 d., vasario 16 d., kovo 11 d., 2 - oji Velykų diena, gegužės 1 d., lapkričio 1 d., gruodžio 25, 26 d.).
 6. Mokslo metai skirstomi pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:
 7. pirmasis pusmetis - rugsėjo 1 d. - gruodžio 23 d.;
 8. antrasis pusmetis - sausio 6 d. - gegužės 31 d.
 9. Mokykla dirba 6 dienas per savaitę, dviem pamainom, tenkindama mokinių poreikius ir prisiderindama prie bendrojo lavinimo mokyklų.
 10. Pamokos pradedamos ne anksčiau kaip 8 valandą, baigiamos ne vėliau kaip 20 valandą.
 11. Pamokų laikas:
  I pamaina: 8.20-9.05, 9.10-9.55, 10.00-10.45, 10.50-11.35, 11.40-12.25, 12.30-13.15;

  II pamaina: 13.20-14.05, 14.10-14.55, 15.00-15.45; 15.55-16.40, 16.45-17.30,17.35-18.20, 18.25-19.10, 19.15-20.00.

  Pamokų trukmė 45 min., kai kurių pamokų 0,5 val. (25 min.).

 12. Mokiniams 2022-2023 mokslo metams atostogos skiriamos:
  rudens atostogos: 2022 m.spalio 31 d. - lapkričio 4 d.
  žiemos ( Kalėdų ) atostogos: 2022m. gruodžio 27 d. - 2023 m. sausio 6 d.
  žiemos atostogos: 2023 m. vasario 13 d. - vasario 17 d.
  pavasario ( Velykų ) atostogos: 2023 m. balandžio 11 d. - balandžio 14 d.

Ugdymo organizavimas 2022-2023 m.m. (0.06 MB)
2022-2023 mokslo metų ugdymo planas (4.51 MB)
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (0.11 MB)
Nuorodos