Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
2023-01-18

2022 METŲ ( METINIS )

2022 METŲ III KETVIRTIS

2022 METŲ II KETVIRTIS

2022 METŲ I KETVIRTIS

2021 METŲ ( METINIS )

2021 METŲ III KETVIRTIS

2021 METŲ II KETVIRTIS

2021 METŲ I KETVIRTIS

2020 METŲ ( METINIS )

2020 METŲ III KETVIRTIS

2020 METŲ II KETVIRTIS

2020 METŲ I KETVIRTIS

2019 METŲ ( METINIS )

2019 METŲ III KETVIRTIS

2019 METŲ II KETVIRTIS

2019 METŲ I KETVIRTIS

2018 METŲ ( METINIS )

1. Aiškinamasis raštas;

2. Pajamų įmokų ataskaita;

3. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita . Forma Nr.1

4. Mokėtinų ir gautinų sumų atskaita. Forma Nr. 4

 

2018 METŲ III KETVIRTIS

1. Aiškinamasis raštas;

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos ;

3. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita . Forma Nr.1

4. Mokėtinų ir gautinų sumų atskaita. Forma Nr. 4

 

2018 METŲ II KETVIRTIS

1. Aiškinamasis raštas;

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos ;

3. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita . Forma Nr.1

4. Mokėtinų ir gautinų sumų atskaita. Forma Nr. 4

 

2018 METŲ I KETVIRTIS

1. Aiškinamasis raštas;

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos ;

3. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita . Forma Nr.1

4. Mokėtinų ir gautinų sumų atskaita. Forma Nr. 4

 

2017 METŲ ( METINIS )

1. Aiškinamasis raštas;

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos ;

3. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita . Forma Nr.1

4. Mokėtinų ir gautinų sumų atskaita. Forma Nr. 4

 

2017 METŲ III KETVIRTIS

1. Aiškinamasis raštas;

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Mk Nr.2;

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Sav Nr.2;

4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Darbo užmokestis;

5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Nuom-9;

6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Spec-9;

7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Spec-9/1;

8. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita . Forma Nr.1

9. Mokėtinų ir gautinų sumų atskaita. Forma Nr. 4

 

2017 METŲ II KETVIRTIS

1. Aiškinamasis raštas;

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos ;

3. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita . Forma Nr.1

4. Mokėtinų ir gautinų sumų atskaita. Forma Nr. 4

 

2017 METŲ I KETVIRTIS

1. Aiškinamasis raštas;

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Mk Nr.2;

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Sav Nr.2;

4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Nr.1;

5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita -Nr.2;

6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Nr.3;

7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Renginiai;

8. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita . Forma Nr.1

 

2016 METŲ ( METINIS )

1. Aiškinamasis raštas;

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Mk Nr.2;

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Sav Nr.2;

4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Spec Nr.2;

5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Viešųjų paslaugų teikimo programa 1;

6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Viešųjų paslaugų teikimo programa 2;

7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Specialioji dotacija Nr.2

8. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Investicijų programa Nr.2

9. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita . Forma Nr.1

10. Mokėtinų ir gautinų sumų atskaita. Forma Nr. 4

 

2016 METŲ III KETVIRTIS

1. Aiškinamasis raštas;

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Mk Nr.2;

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Sav Nr.2;

4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Spec Nr.2;

5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Viešųjų paslaugų teikimo programa 1;

6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Viešųjų paslaugų teikimo programa 2;

7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Specialioji dotacija Nr.2

8. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita . Forma Nr.1

9. Mokėtinų ir gautinų sumų atskaita. Forma Nr. 4

 

2016 METŲ II KETVIRTIS

1. Aiškinamasis raštas;

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Mk Nr.2;

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Sav Nr.2;

4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Spec Nr.2;

5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Viešųjų paslaugų teikimo programa 1;

6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Viešųjų paslaugų teikimo programa 2;

7. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita . Forma Nr.1

8. Mokėtinų ir gautinų sumų atskaita. Forma Nr. 4

 

2016 METŲ I KETVIRTIS

1. Aiškinamasis raštas;

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Mk Nr.2;

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Sav Nr.2;

4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Spec Nr.2;

5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Viešųjų paslaugų teikimo programa 1;

6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita - Viešųjų paslaugų teikimo programa 2;

7. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita . Forma Nr.1

8. Mokėtinų ir gautinų sumų atskaita. Forma Nr. 4

 

Nuorodos