Kontaktai su žemėlapiu
2021-07-02

Mokyklos pavadinimas: Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla;

Įmonės kodas: 190144453

Adresas: Aušros g 32, LT-44158, Kaunas;

El. paštas: a.kacanauskas@gmail.com;

Interneto svetainė: www.kacanauskas.kaunas.lm.lt

Tel.: (8 37) 731437
Tel/fax.: (8 37) 796950, (8 37) 795787
Mob./te.: 8-670-92610

Mokyklos tipas: neformaliojo vaikų švietimo mokykla kodas - 3160;
Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė, kodas 111106319, Laisvės al. 96, LT- 44251 Kaunas;
Mokyklos teisinė forma - savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba - lietuvių kalba.

Nuorodos