Teikiamos paslaugos
2019-04-16

Mokyklos veiklos sritis - švietimas.

Mokyklos veiklos rūšys ( pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226):

1. pagrindinė veiklos rūšis - kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

2. kitos veiklos rūšys:

2.1. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
2.2. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Nuorodos