Veiklos tikslai
2019-02-18

  1. Tenkinti mokinių muzikos pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais;
  2. Padėti įgyti pradinius muzikinius įgūdžius, teikti galimybę atskleisti kūrybinius sugebėjimus ir prigimtines menines galias, teikti galimybę susipažinti su pasirinktos muzikos srities ir konkrečios muzikinės raiškos instrumento savybėmis, teikti konkrečios muzikos srities ir instrumento technologijos, meninės ir kūrybinės terpės pažinimo pagrindus;
  3. Rengti mokinius tolesniam mokymuisi aukštesnės pakopos muzikinio ugdymo įstaigose.

Nuorodos