Komisijos ir darbo grupės
2021-01-19

Taryba 

Mokyklos tarybos pirmininkė
Beata Kijauskienė.

Nariai
Danguolė Beinarytė, Ilona Pakėnienė, Živilė Visockienė, Ramūnas Pratkus, Dainius Girdzijauskas, Jorigis Vaišnoras, Gabrielė Marija Pratkutė, David Petereit.

Metodinių tarybų pirmininkai
2020 - 2021 m.m.

1. Fortepijono dalyko - R. Juknevičienė, G. Stanionytė;
2. Papildomo instrumento ( fortepijono ) dalyko -  I.Pakėnienė, Z. Juciuvienė;
3. Styginių instrumentų - Nida Raižienė;
4. Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų - Algis Šeduikis;
5. Teorinių dalykų - Renata Varanavičiūtė;
6. Chorinio ir solinio dainavimo -  Beata Kijauskienė;
7. Estradinio dainavimo - J.Miliauskaitė;
8. Liaudies instrumentų ir akordeono - Narutis Baginskas.

A.Kačanausko muzikos mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų ( išskyrus psichologus ) atestacijos komisija

Pirmininkas – Arūnas Kigas
Sekretorė – Neringa Norvaišienė
Nariai – Aldas Danėlius, Valdas Kijauskas, Birutė Rušėnienė, Jūratė Miliauskaitė, Gintaras Balčiūnas ( Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas )

Vaiko gerovės komisija ir jos darbo reglamentas 2020-2021 m.m. (0.12 MB)
Vaiko gerovės komisija ir jos darbo reglamentas 2019-2020 m.m. (0.04 MB)
Mokyklos tarybos nuostatai (1.41 MB)
Nuorodos