Komisijos ir darbo grupės
2023-01-13

Taryba
2022 - 2023 m.m.

Mokyklos tarybos pirmininkė
Beata Kijauskienė.

Nariai
Goda Stanionytė, Birutė Rušėnienė, Živilė Visockienė, Žygimantas Galinis, Ramūnas Pratkus, Liepa Patricija Kigaitė, Kipras Juršė, Orestas Razumas.

Metodinių tarybų pirmininkai
2022 - 2023 m.m.

1. Fortepijono dalyko - R. Juknevičienė, G. Stanionytė;
2. Papildomo instrumento ( fortepijono ) dalyko -  I.Pakėnienė, Z. Juciuvienė;
3. Styginių instrumentų - Nida Raižienė;
4. Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų - Algis Šeduikis;
5. Teorinių dalykų - Renata Varanavičiūtė;
6. Chorinio ir solinio dainavimo -  Beata Kijauskienė;
7. Estradinio dainavimo - J.Miliauskaitė;
8. Liaudies instrumentų ir akordeono - Simona Šukytė.

A.Kačanausko muzikos mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų ( išskyrus psichologus ) atestacijos komisija
2022 - 2023 m.m.

Pirmininkas – Arūnas Kigas
Sekretorė – Neringa Norvaišienė
Nariai – Aldas Danėlius, Valdas Kijauskas, Birutė Rušėnienė, Jūratė Miliauskaitė, Gintaras Balčiūnas ( Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas )

Vaiko gerovės komisija 2022-2023 m.m. (0.12 MB)
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2021-2022 m.m. (0.05 MB)
Mokyklos tarybos nuostatai (1.41 MB)
Nuorodos