Vizija, misija
2019-02-18

Mokyklos vizija

Įvairiapusiška, lanksti, atvira naujovėms muzikinio ugdymo mokykla, puoselėjanti mokytojų ir mokinių gerus santykius, tautiškumą, kūrybingumą, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualius gebėjimus ir siekius. Padedanti kiekvienam mokyklos mokiniui atskleisti jo prigimtines galias ir įgimtus gebėjimus, bei sudaryti sąlygas jam atsiskleisti pasirinktoje meninės veiklos srityje, gebanti konkuruoti su kitomis mokyklomis ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

Mokyklos misija

Ugdyti prigimtinius muzikinius gebėjimus, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas, tikslingai organizuoti ugdymo procesą. Siekti, kad visi 5-19 metų mokiniai pagal savo gebėjimus ir poreikius įgytų muzikos mokyklos programinius reikalavimus atitinkantį muzikinį išsilavinimą, suteikti dalykines kompetencijas, kurių reikia pasirenkant profesiją. Ugdyti laisvą, kūrybingą, gebančią gyventi ir atsakingai veikti kintančioje visuomenėje asmenybę.

Mokyklos vertybės ir filosofija

Mokykla - vaikui! Nuolatinis tobulėjimas, tolerancija, jauki aplinka, meilė Tėvynei ir dėmesys ugdytiniams, žmogiškumo ir demokratiškumo principai, dora, tiesa, pareiga, savitarpio pagarba. Šios vertybės jungia ir suvienija, įprasmina svarbiausius moralinius ir demokratinius principus.

Mokyklos kolektyvas:

Nuorodos