Etikos komisija
2021-09-07

Etikos kodekso vykdymo priežiūros komisija
2021 - 2022 m.m.

Pirmininkas - Aldas Danėlius

Nariai:

  • Ilona Pakėnienė;
  • Asta Miknienė;
  • Rita Žukauskienė

KAUNO A.KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS BENDRUOMENĖS ETIKOS KODEKSAS (0.09 MB)
Nuorodos