Etikos komisija
2022-11-09

Etikos kodekso vykdymo priežiūros komisija
2022 - 2023 m.m.

Pirmininkas - Aldas Danėlius

Nariai:

  • Ilona Pakėnienė;
  • Asta Miknienė;
  • Rita Žukauskienė

KAUNO A.KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS BENDRUOMENĖS ETIKOS KODEKSAS (0.09 MB)
Nuorodos