Etikos komisija
2021-05-17

Etikos kodekso vykdymo priežiūros komisija
2020 - 2021 m.m.

Pirmininkė - Jūratė Šleinytė

Nariai:

  • Ilona Pakėnienė;
  • Aldas Danėlius;
  • Rita Žukauskienė

KAUNO A.KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS BENDRUOMENĖS ETIKOS KODEKSAS (0.09 MB)
Nuorodos