Apie mokyklą
2019-04-16

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys Kaune su 20 partnerių, Lietuvoje -13, užsienyje - 4. Mokykla bendradarbiauja su jos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis (švietimo, sveikatos, kultūros, sporto, teisėsaugos, vaikų teisių apsaugos, mokslo studijų institucijomis ir kt.). Mokykla dalyvauja Vokietijos Hanza miestų Lippstadt, Salzwedel, Medebach rengiamuose tarptautiniuose projektuose, kituose miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose programose ir projektuose, organizuoja bendrus renginius su kitomis mokyklomis, Žaliakalnio bendruomene ir kita. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su LMTA, VDU MA, VšĮ Kauno kolegija, M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejumi, Kauno J.Gruodžio konservatorija, Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmais, Jonavos meno mokykla, Veiverių A.Kučingio meno mokykla, Kauno 1-ąja specialiąja mokykla.

Mokyklai svarbu kūrybyškai bendradarbiauti ne tik su Lietuvos mokyklomis, bet ir kitų miestų ir mokyklų, naujų bendradarbiavimo ryšių su kitomis švietimo ir kultūros įstaigomis užmezgimas ir plėtojimas Lietuvoje ir užsienyje.

Mokykla rengia jau tradiciniais tapusius tarptautinį jaunųjų muzikų konkursą „Muzikuojame dviese", tarptautinį konkursą „Kauno Sonorum" (pučiamųjų instrumentų grupės pasirodymai), respublikinį jaunųjų violončelininkų festivalį „Populiariname violončelės muziką", respublikinį muzikos mokyklų antrojo muzikos instrumento (fortepijono) konkursą „Su šypsena", Aleksandro Kačanausko chorinės muzikos festivalį, Kauno miesto muzikos mokyklų pučiamųjų instrumentų festivalį „Susiburkime drauge", respublikinį akordeonų orkestrų festivalį „Orkestromanija", Lietuvių kompozitorių fortepijoninės muzikos festivalį „Lietuviška gaida", Programinės muzikos festivalį, jaunųjų stygininkų pjesių festivalį „Festo‘so", fortepijono skyriaus mokinių etiudų konkursą „Presto con anima", projektą „Naujos muzikinės erdvės Kaune" (Kauno autobusų stotyje) ir kitus.

Nemažas būrys mokyklos ugdytinių tęsia mokslą J.Gruodžio konservatorijoje, J.Naujalio muzikos gimnazijoje, M.K.Čiurlionio menų mokyklojeVDU Muzikos akademijoje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kitose aukštosiose šalies ir užsienio ugdymo įstaigose . Jų tarpe yra ir pedagogų, ir atlikėjų. Ne vienam buvusiam mokyklos ugdytiniui muzika tapo dvasinės stiprybės šaltiniu, lydinčiu gyvenimo keliu, padedančiu įgyvendinti savąjį karjeros variantą.

Mokykla nuolat ne tik ruošia renginius ir bendradarbiauja su kitomis Kauno miesto MM, VDU MA, J.Gruodžio konservatorija, Kauno Kolegijos J.Vienožinskio menų fakultetu, Kauno Žaliakalnio progimnazija, M. ir K.Petrauskų muziejumi, Vytauto Didžiojo karo muziejumi, kartu organizuoja renginius, koncertus, seminarus. A.Kačanausko memorialiniame kambaryje vyksta tradiciniai susitikimai su LR seimo nare poete D.Teišerskyte, klubo „Ad Astra nariais" ir t.t. Nuolat bendradarbiaujama su V.Kudirkos bibliotekos Aušros filialu, Žaliakalnio bendruomene.

Mokyklos mokinių koncertai, skirti miesto visuomenei, vyksta įvairiose miesto erdvėse: M. ir K.Petrauskų muziejuje, Vytauto Didžiojo karo muziejuje, Kauno Menininkų namuose, Karininkų ramovėje, VDU auloje, J.Gruodžio konservatorijoje, miesto Rotušėje, Žaliakalnio progimnazijoje, Kauno kolegijos J.Vienožinskio menų fakultete, mokyklos A.Kačanausko memorialiniame kambaryje. Mokyklos mokytojai ir mokiniai kasmet dalyvauja tradiciniuose renginiuose - Kauno miesto muzikos mokyklų mokinių koncerte „Pavasarinis žaismas" ir Kauno muzikos mokyklų mokytojų koncerte „Rudens spalvos". Mokyklos meniniai kolektyvai yra nuolatiniai Kauno miesto ir respublikinių dainų švenčių dalyviai. Mokiniai dalyvauja įvairiuose miesto, šalies, tarptautiniuose renginiuose ir jų skaičius nuolat auga.

Nuorodos