Apie mokyklą
2022-02-08

2022-ieji - jubiliejiniai A.Kačanausko muzikos mokyklos metai. Mokyklai 50 metų. Visi mokyklos renginiai, mūsų darbai, pasiekimai bei laimėjimai skiriami šiam jubiliejui.

Vaikų muzikos mokykla įsteigta 1971 m. spalio 13 d. Savo veiklą pradėjo 1972 m. rugsėjo 1 d. Tuomet ji glaudėsi kukliose patalpose Vilijampolėje. Pirmaisiais metais mokėsi 54 mokiniai, dirbo 13 pedagogų. Vaikai galėjo rinktis fortepijono, akordeono ir smuiko specialybes. Pirmasis mokyklos direktorius Gintautas Budreika dirbo neilgai. Jam tragiškai žuvus mokyklai vadovavo:
Raimundas Šurka (1972-1979),
Aveniras Ūsas (1979-1981),
Liudmila Ragožina (1981-1989).
Direktoriaus pavaduotojais per šį laikotarpį dirbo:
M.Martinkienė,
F.Jančenko,
A.Baigienė,
L.Ragožina,
H.Abramavičienė.

Nuo 1989 m. mokyklai pradėjo vadovauti Arūnas Kigas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui pradėjo dirbti pirmosios laidos absolventė Birutė Rušėnienė. Prasidėjo naujas intensyvaus, kūrybingo darbo etapas.

1990 metais mokyklos kolektyvas išsikėlė iš Panerių gatvės ir įsikūrė  naujai suremontuotame pastate Aušros gatvėje. Šis pastatas turi reikšmingą istoriją. Jame 1923-1940 veikė labdaros organizacija „Pieno lašo draugija“. Ją įsteigti paskatino Tarptautinė vaikų gelbėjimo sąjunga, kuri buvo įkurta po I pasaulinio karo ir nuo karo nukentėjusiuose kraštuose steigė kūdikių ir vaikų globojimo punktus. "Pieno lašo" draugijos pirmininku (1923-1940) buvo Prezidentas dr. Kazys Grinius. „Pieno Lašo“ draugija, vadovaujama K.Griniaus,  teikė neturtingų motinų kūdikiams pieną ir maistą, bendradarbiavo kartu su motinų ir vaikų sveikatos centrais, kuriuos išlaikė Kauno savivaldybė.

Kauno miesto mero potvarkiu Nr.614 1994 m. rugsėjo 22 d. direktoriaus Arūno Kigo iniciatyva, mokyklai buvo suteiktas vieno iš lietuvių profesionaliosios muzikos pradininkų, aktyvaus muzikos veikėjo, kompozitoriaus Aleksandro Kačanausko vardas.

2004 m. buvo įkurtas kompozitoriaus, vargonininko, chorvedžio, dainininko ir pedagogo Aleksandro Kačanausko (1882-1959) memorialinis kambarys. Steigiant memorialinį kambarį daug prisidėjo  kompozitoriaus vaikai - duktė Aldona Kačanauskaitė - Zaborienė ir sūnus Gediminas Kačanauskas.

Memorialiniame kambaryje vyksta susitikimai su žymiais menininkais, rengiami koncertai. Išleistas bukletas pristatantis memorialinio kambario ekspoziciją, vykdo edukacinę ir kultūrinę veiklą mieste. Mokykloje nuolat minimos kompozitoriaus sukaktys, atnaujinama memorialinė medžiaga.

Vadovaujant direktoriui Arūnui Kigui, norinčių mokytis šioje mokykloje vaikų skaičius didėjo, nuolat buvo įvedamos naujos specialybės. Mokykla pasipildė jaunais, gabiais pedagogais.

Šiuo metu mokykloje veikia fortepijono, styginių instrumentų, pučiamųjų ir mušamųjų, liaudies instrumentų ir akordeono, chorinio, solinio ir estradinio dainavimo, antrojo muzikos instrumento (fortepijono), teorinių dalykų skyriai bei ankstyvojo muzikinio ugdymo grupė. Dirba 92 mokytojai, nemažai (devyni) iš jų - buvę šios mokyklos auklėtiniai. Aukštą mokytojų kvalifikaciją atspindi tai, kad 21 mokytojas yra įgiję vyresniojo mokytojo, 36 mokytojo metodininko ir 21 mokytojo eksperto kvalifikacines kategorijas. Mokosi apie 700 mokinių.

Mokykloje sudarytos sąlygos  mokinių koncertinei veiklai, dalyvavimui koncertuose, konkursuose, festivaliuose, projektuose. Mokyklos mokiniai – solistai, ansambliai, chorai – sėkmingai dalyvauja ir garsina mokyklą miesto, šalies bei tarptautiniuose renginiuose.  Mokyklos mokinių  koncertai, skirti miesto visuomenei, vyksta įvairiose miesto erdvėse.

Apie 80 procentų mokyklos mokinių sėkmingai dalyvauja įvairiose koncertinėse veiklose. Organizuojamos išvykos į tarptautinius konkursus ir festivalius Italijoje, Latvijoje, Belgijoje, Kroatijoje, Bulgarijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Maltoje, Vokietijoje, Kroatijoje, Rusijoje, Suomijoje, Estijoje, Latvijoje, Slovakijoje, Austrijoje bei kitas šalis. Šalies bei tarptautinių konkursų laureatais tampa apie 20 procentų jaunųjų talentų.

Mokyklos chorai, liaudies instrumentų ansamblis yra nuolatiniai Kauno miesto ir respublikinių dainų švenčių dalyviai. Estradinio skyriaus mokiniai vaidina ir dainuoja Kauno Muzikinio teatro O. Hammersteino ir R. Rodžerso miuzikle "Muzikos garsai", dainavo Ž.Bizė operoje „Karmen" ir Lėlių teatro spektaklyje Z.Bružaitės „Liepynė".

Mokykloje rengiami jau tradiciniais tapę tarptautiniai ir respublikiniai konkursai bei festivaliai:  tarptautinis konkursas „Muzikuojame dviese", tarptautinis konkursas „Kaunas Sonorum" (pučiamųjų instrumentų grupės pasirodymai), respublikinis jaunųjų violončelininkų festivalis „Populiariname violončelės muziką", respublikinis muzikos mokyklų antrojo muzikos instrumento (fortepijono) konkursas „Su šypsena", Aleksandro Kačanausko chorinės muzikos festivalis, respublikinis pučiamųjų instrumentų festivalis „Susiburkime drauge", respublikinis akordeonų orkestrų festivalis „Orkestromanija", Lietuvių kompozitorių fortepijoninės muzikos festivalis „Lietuviška gaida", jaunųjų stygininkų festivalis „Festo‘so", konkursas „Presto con anima", projektai „Naujos muzikinės erdvės Kaune" (Kauno autobusų stotyje), programinės muzikos festivalis „Muzikinės kelionės su paukščiais“ ir kiti.

Orientuojant muzikinio ugdymo procesą į nacionalines ir pasaulines vertybes svarbus kūrybinis bendradarbiavimas tarp įvairių miestų ir šalių. Pasirašytos 27 bendradarbiavimo sutartys su įvairių miestų ir šalių socialiniais partneriais bei kitomis švietimo ir kultūros įstaigomis.

Mokykla bendradarbiauja su jos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis (švietimo, sveikatos, kultūros, sporto, teisėsaugos, vaikų teisių apsaugos, mokslo studijų institucijomis ir kt.). Mokykla dalyvauja Vokietijos Hanza miestų Lippstadt, Salzwedel, Medebach rengiamuose tarptautiniuose projektuose. Organizuoja bendrus renginius su kitomis mokyklomis, Žaliakalnio bendruomene ir kita.

Nemažas būrys mokyklos ugdytinių tęsia mokslą J.Gruodžio konservatorijoje, J.Naujalio muzikos gimnazijoje, M.K.Čiurlionio menų mokykloje, VDU Muzikos akademijoje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kitose aukštosiose šalies ir užsienio ugdymo įstaigose. Jų tarpe yra ir pedagogų, ir atlikėjų. Ne vienam buvusiam mokyklos ugdytiniui muzika tapo dvasinės stiprybės šaltiniu, lydinčiu gyvenimo keliu, padedančiu įgyvendinti savąjį karjeros variantą.

A.Kačanausko muzikos mokykla nuolat besikeičianti, mokinių ir visuomenės poreikius atliepianti, besimokanti, tobulėjanti mokykla.
Daug informacijos pateikiama mokyklos internetinėje svetainėje, kuri nuolat atnaujinama ir atitinka visus  šių dienų reikalavimus www.kacanauskas.kaunas.lm.lt
Siekiant dalintis mokinių koncertine veikla sukurtas mokyklos vaizdinės – koncertinės medžiagos dalinimosi kanalas socialiniame vaizdo įrašų tinkle www.youtube.com
Sukurtas mokyklos puslapis Facebook socialiniame tinkle, kuriame mokinių tėvai gali išsakyti savo nuomonę apie teikiamą ugdymo procesą.

Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir sporto ministro įsakymais, Kauno miesto savivaldybės institucijų teisės aktais, kitais teisės aktais ir Mokyklos nuostatais.

Muzikos mokykloje teikiamos paslaugos yra mokamos. Mokesčio dydį ir tvarką reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės tarybos  2018 m. lapkričio 13 d. sprendimas Nr. T-571.

Muzikos mokyklos teisinė forma ir priklausomybė – savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą, ūkinį, finansinį organizacinį ir teisinį savarankiškumą.
Mokyklos grupė – neformalus švietimas.

Mokyklos tipas ir paskirtis – neformalus vaikų švietimas papildantis formalųjį švietimą.
Mokyklos vertybės ir filosofija tai - Mokykla vaikui! Nuolatinis tobulėjimas, tolerancija, jauki aplinka, meilė Tėvynei ir dėmesys ugdytiniams, žmogiškumo ir demokratiškumo principai, dora, tiesa, pareiga, savitarpio pagarba. Šios vertybės jungia ir suvienija, įprasmina svarbiausius moralinius ir demokratinius principus.

Nuorodos