Teisės aktai
2019-04-10

Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams pagrindu parengtais mokyklos nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

  1. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas ( 2011 m.  kovo 17 d. Nr. XI-1281 )
  2. Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija;
  3. LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V-48 "Rekomendacijos dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo";
  4. LR Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2016 m. rugsėjo 14 d., Nr. XII-2603;

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje www.smm.lt

Kiti dokumentai

Kauno miesto mero 1994-09-22 potvarkiu Nr. 614 mokyklai suteiktas Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos vardas.

Nuorodos