Įstaigos vadovas
2020-01-23

Mokyklos direktorius
Arūnas Kigas, tel. Nr. 8-37-796950 el.paštas: a.kacanauskas@gmail.com
Išsilavinimas - aukštasis.
A.Kigas gimė 1961 metais Šiauliuose.
1980 m. baigė Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą.
1985 m. baigė LMTA.
1997 m. suteikta II vadovo kvalifikacinė kategorija. Vadybinį darbą dirba nuo 1989 m.
2001 m. suteikta mokytojo eksperto (valtorna) kvalifikacinė kategorija.
Mokykloje dirba nuo 1989 m.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui
Birutė Rušėnienė, tel. Nr. 8-37-731437, el.paštas: a.kacanauskas@gmail.com
Išsilavinimas - aukštasis.
B.Rušėnienė gimė 1962 metais Kaune.
1988 m. baigė Leningrado N.A. Rimskio Korsakovo valstybinės konservatorijos asistentūrą - stažuotę.
Mokykloje dirba nuo 1984-09-01

Sonata Klevinskienė, tel. Nr. 8-37-731437, el.paštas: a.kacanauskas@gmail.com
Išsilavinimas - aukštasis.
S.Klevinskienė gimė 1971 metais Kaune.
1996 m. baigė LMTA.
Mokykloje dirba nuo 1994 m.


Neringa Norvaišienė
, tel. Nr. 8-37-731437, el.paštas: a.kacanauskas@gmail.com
Išsilavinimas - aukštasis.
1997 m. LMTA muzikos bakalauro laipsnis.
1998 m.  LMTA fortepijono dėstytojo kvalifikacija.
2007 m. VDU edukologijos magistro laipsnis, pagal  ugdymo organizavimo studijų programą.
2011 m. suteikta fortepijono mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.


Ūkio padalinio vadovė

Rita Žukauskienė, tel. Nr. 8-37-731437 el.paštas: rita.zukauskiene@gmail.com
Išsilavinimas - spec.vidurinis.
R.Žukauskienė gimė 1964 metais Kaune.
1982 m. baigė Kauno taikomosios dailės mokyklą.
Mokykloje dirba nuo 1999 m.

Nuorodos