Įstaigos vadovas
2022-11-15

Mokyklos direktorius
Arūnas Kigas, tel. Nr. 8-37-796950 el.paštas: a.kacanauskas@gmail.com
Išsilavinimas - aukštasis.
A.Kigas gimė 1961 metais Šiauliuose.
1980 m. baigė Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą.
1985 m. baigė LMTA.
1997 m. suteikta II vadovo kvalifikacinė kategorija. Vadybinį darbą dirba nuo 1989 m.
2001 m. suteikta mokytojo eksperto (valtorna) kvalifikacinė kategorija.
2021 m. suteiktas VDU muzikos akademijos docento laipsnis.
Mokykloje dirba nuo 1989 m.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui
Sonata Klevinskienė, tel. Nr. 8-37-731437, el.paštas: a.kacanauskas@gmail.com
Vadovauja styginių, pučiamųjų, liaudies instrumentų ir akordeono metodinių grupių ugdomajam darbui.
Išsilavinimas - aukštasis.
S.Klevinskienė gimė 1971 metais Kaune.
1996 m. baigė LMTA.
Mokykloje dirba nuo 1994 m.


Neringa Norvaišienė
, tel. Nr. 8-37-731437, el.paštas: a.kacanauskas@gmail.com
Vadovauja fortepijono, papildomo muzikos instrumento (fortepijono)  metodinių grupių ugdomajam darbui.
Išsilavinimas - aukštasis.
1997 m. LMTA muzikos bakalauro laipsnis.
1998 m.  LMTA fortepijono dėstytojo kvalifikacija.
2007 m. VDU edukologijos magistro laipsnis, pagal  ugdymo organizavimo studijų programą.
2011 m. suteikta fortepijono mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

 

Dainora Merčaitytė, tel. Nr. 8-37-339890, el.paštas: a.kacanauskas@gmail.com
Vadovauja teoretinio,  chorinio, solinio ir estradinio metodinių grupių ugdomajam darbui.
Išsilavinimas – aukštasis.
Muzikos istorijos mokytoja – metodininkė.
Mokykloje dirba nuo 2018 m.


Ūkio padalinio vadovė

Rita Žukauskienė, tel. Nr. 8-37-731437 el.paštas: rita.zukauskiene@gmail.com
Išsilavinimas - spec.vidurinis.
R.Žukauskienė gimė 1964 metais Kaune.
1982 m. baigė Kauno taikomosios dailės mokyklą.
Mokykloje dirba nuo 1999 m.

Nuorodos