Įstaigos vadovas
2021-12-16

Mokyklos direktorius
Arūnas Kigas, tel. Nr. 8-37-796950 el.paštas: a.kacanauskas@gmail.com
Išsilavinimas - aukštasis.
A.Kigas gimė 1961 metais Šiauliuose.
1980 m. baigė Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą.
1985 m. baigė LMTA.
1997 m. suteikta II vadovo kvalifikacinė kategorija. Vadybinį darbą dirba nuo 1989 m.
2001 m. suteikta mokytojo eksperto (valtorna) kvalifikacinė kategorija.
2021 m. suteiktas VDU muzikos akademijos docento laipsnis.
Mokykloje dirba nuo 1989 m.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui
Sonata Klevinskienė, tel. Nr. 8-37-731437, el.paštas: a.kacanauskas@gmail.com
Išsilavinimas - aukštasis.
S.Klevinskienė gimė 1971 metais Kaune.
1996 m. baigė LMTA.
Mokykloje dirba nuo 1994 m.


Neringa Norvaišienė
, tel. Nr. 8-37-731437, el.paštas: a.kacanauskas@gmail.com
Išsilavinimas - aukštasis.
1997 m. LMTA muzikos bakalauro laipsnis.
1998 m.  LMTA fortepijono dėstytojo kvalifikacija.
2007 m. VDU edukologijos magistro laipsnis, pagal  ugdymo organizavimo studijų programą.
2011 m. suteikta fortepijono mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.


Ūkio padalinio vadovė

Rita Žukauskienė, tel. Nr. 8-37-731437 el.paštas: rita.zukauskiene@gmail.com
Išsilavinimas - spec.vidurinis.
R.Žukauskienė gimė 1964 metais Kaune.
1982 m. baigė Kauno taikomosios dailės mokyklą.
Mokykloje dirba nuo 1999 m.

Nuorodos