Istorija
2019-02-18

 

Kauno 2-oji septynmetė vaikų muzikos mokykla įsteigta 1971 m. spalio 13 d. Savo veiklą pradėjo 1972 m. rugsėjo 1 d. Tuomet ji glaudėsi kukliose patalpose Vilijampolėje. Pirmaisiais metais mokėsi 54 mokiniai, dirbo 13 pedagogų. Vaikai galėjo rinktis fortepijono, akordeono ir smuiko specialybes.

Ilgainiui norinčių mokytis šioje mokykloje vaikų daugėjo, jaunais specialistais pasipildė mokytojų kolektyvas.

 

1989 m. mokyklai ėmė vadovauti Arūnas Kigas. Jo pavaduotoja ugdymui tapo pirmosios šios mokyklos laidos absolventė Birutė Rušėnienė. Dar po pusmečio mokykla persikėlė iš Panerių gatvės į naujai suremontuotas patalpas Aušros gatvėje ir tapo skambiu Žaliakalnio kultūriniu akcentu. Prasidėjo naujas intensyvaus, kūrybingo darbo etapas, garsinantis mokyklą ne tik Kaune, bet visoje Lietuvoje ir už jos ribų.

Kauno miesto mero 1994 m. rugsėjo 22 d. potvarkiu Nr. 614 mokyklai buvo suteiktas Kauno vieno iš Lietuvių profesionaliosios muzikos pradininkų, aktyvaus muzikos veikėjo, kompozitoriaus Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos vardas.

2004 metais įkurtas kompozitoriaus, vargonininko, chorvedžio, dainininko ir pedagogo Aleksandro Kačanausko (1882 - 1959) memorialinis kambarys. Steigiant memorialinį kambarį daug prisidėjo k kompozitoriaus vaikai - duktė Aldona Kačanauskaitė- Zaborienė ir sūnus Gediminas Kačanauskas. Memorialiniame kambaryje vyksta susitikimai su žymiais menininkais, rengiami koncertai.

Šiuo metu mokykloje veikia fortepijono, styginių instrumentų, pučiamųjų ir mušamųjų, liaudies instrumentų ir akordeono, chorinio ir solinio, estradinio dainavimo, antrojo muzikos instrumento (fortepijono), teorinių dalykų skyriai bei ankstyvojo muzikinio ugdymo grupė. Dirba apie 100 mokytojų, nemažai (devyni) iš jų - buvę šios mokyklos mokiniai. Aukštą mokytojų kvalifikaciją atspindi tai, kad 24 mokytojai yra įgiję vyresniojo mokytojo, 41 mokytojo metodininko ir 18 mokytojo eksperto kvalifikacines kategorijas. Mokosi 724 mokiniai.

Dalyvavimas koncertinėje veikloje gerina mokinių ugdymo kokybę, kelia mokymosi motyvaciją, auga profesinis meistriškumas. Apie 80 procentų mokyklos mokinių - solistų, ansamblių, chorų - sėkmingai dalyvauja miesto, šalies bei tarptautiniuose festivaliuose ir konkursuose. Organizuojamos išvykos į tarptautinius konkursus ir festivalius Italijoje, Latvijoje, Belgijoje, Kroatijoje, Bulgarijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Maltoje, Vokietijoje, Kroatijoje, Rusijoje, Suomijoje, Estijoje, Latvijoje, Slovakijoje, Austrijoje bei daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių.

Mokyklos chorai, liaudies instrumentų ansamblis yra nuolatiniai Kauno miesto ir respublikinių dainų švenčių dalyviai. Estradinio skyriaus mokiniai vaidina ir dainuoja Kauno Muzikinio teatro O. Hammersteino ir R. Rodžerso miuzikle "Muzikos garsai", dainavo Ž.Bizė operoje „Karmen" ir Lėlių teatro spektaklyje Z.Bružaitės „Liepynė".

Nuorodos